آزمایشگاه آکوستیک

تجهیزات

  • اتاق آکوستیک

آزمون ها

  • آنالیز صوتی قطعات و هشدار دهنده های شنیداری از قبیل بوق و بلندگو
  • آنالیز نویز

اتاق اکوستیک

کف نویز: ۱۷٫۵Db

ابعاد داخلی اتاق: ۳*۴*۳m

محدوده فرکانس: ۳Hz-20Hz

محدوده اندازه گیری نویز: ۰-۲۰۰Db

آنالیز کردن فرکانس های زمان واقعی در ابعاد  داخلی: ۱٫۱ Octave Bands  یا

۱٫۳ Octave Bands

Acoustic

:Semi Anechoic Chamber

Background Noise Level: 17.5Db

Working Volume: 3*4*3m

Noise Measuring Range: 0-200Db

Real Time Frequency Analysis in Working Volume: 1.1 Or 1.3 Octave Bands