تمدید گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار آزمایشگاه اورند پیشرو

آزمایشگاه اورند‌ پیشرو به استناد روش اجرایی تایید صلاحیت و نظارت بر عملکرد آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون موفق به تمدید گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار از سوی سازمان استاندارد استان تهران شد.

این شرکت برای هفتمین سال متوالی تمدید گواهینامه نیرومحرکه و برای دومین سال متوالی تمدید گواهینامه در زمینه شیمی و پلیمر را دریافت کرد.

آزمایشگاه اورند پیشرو نخستین آزمایشگاه‌هایی است که با استفاده از دانش، تخصص و تجهیزات مدرن موفق دریافت و تمدید گواهینامه  نیرو محرکه شده است.